Lindt

  • Link: www.facebook.com/LindtEstonia/

Lugu algas aastal 1845, kui kondiiter David Sprüngli-Schwarz ja tema poeg Rudolf Sprüngli-Ammann omasid väikest kondiitritoodete kauplust Zürichi vanalinnas Marktgasses.

Nad otsustasid olla esimesed, kes tahkel kujul šokolaadi valmistavad. Magus uus maius pälvis Zürichi sotsiaalse eliidi heakskiidu, kahe aasta pärast otsustati šokolaaditootmine kolida ümber kitsast pagaritöökojast väiksesse tehasesse.

  1. Sprüngli & Son avas teise ja suurema kondiitritoodete poe Paradeplatzi.
  2. aastal viidi šokolaaditootmine Zürichi suurematesse ruumidesse  “ Werdmühle ” .

Kui Rudolf Sprüngli-Ammann 1892. aastal pensionile jäi, olid tema tooted juba laialt levinud hea kvaliteedi ja suurepärase maitse poolest, jagas ta äri kahe poja vahel – noorem David Robert sai kaks kondiitritoodete kauplust. Paradeplatzi pood, suurem neist kahest, saavutas suurepärase edu. Vanem vend Johann Rudolf Sprüngli-Schifferli päris isalt šokolaadivabriku. Ettenägeliku ja seiklushimulise ettevõtjana, laienes Johann Rudolf Werdmühle oma tehast kõige moodsamate võimalustega. Ometi mõistis ta kiiresti, et tehasel puudub edasilaienemis võimalus. Seetõttu omandas ta Zürichi järve ääres Kilchbergis sobiva maatüki ja ehitas sinna 1899. aastal uue tehase. Samal ajal pakuti talle võimalust omandada väike, kuid kuulus Rodolphe Lindti šokolaadivabrik Bernis. Lindt kaubamärgi omandamisega, muudeti ka ettevõtte nimi, milleks sai ” Aktiengesellschaft Vereinigte Berner und Zürcher Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ” .

Rodolphe Lindt oli ilmselt oma aja kuulsaim šokolaadivalmistaja. 1879. aastal töötas ta välja meetodi, mille abil ta saaks valmistada šokolaadi, mis oli aroomi ja sulamisomaduste poolest parem kõigist teistest.
Kasutades enda   leiutatud “ toorikut ” , tootis ta imeliselt peene maitse ja sulatuskvaliteediga šokolaadi, mida tunneme ja armastame tänapäevani. Tema  „ sulav šokolaad “  saavutas peagi kuulsuse ja aitas märkimisväärselt kaasa Šveitsi šokolaadi ülemaailmsele mainele.

  1. sajandi esimese kahe aastakümne jooksul arenes Šveitsi šokolaaditööstus kiirel sammul, eriti eksporditurgudel. Lindt & Sprüngli mängis selles buumis võimast rolli. 1915. aastal eksportis ettevõte umbes kolmveerand toodangust kahekümnesse erinevasse riiki üle maailma.

Aastatel 1920–1945 pidi ettevõte seisma silmitsi peaaegu mõeldamatute väljakutsetega. 1920. ja 1930. aastatel hakkasid välisturud järkjärgult kaduma, mis sundis keskenduma kohalikule turule.

Teine maailmasõda tõi suhkrule ja kakaole ranged impordipiirangud, mis normaliseerus aastaö 1943. Ehkki aastatel 1919–1946 müük enam ei kasvanud, pidasid Lindt & Sprüngli need kriitilised perioodid vapralt vastu, sest suudeti hoida oma kvaliteeti kõrgel tasemel: isegi kui tarbijad seda vaevalt endale lubada said, tahtsid nad ikkagi ainult parimat šokolaadi!

Pärast sõda suurenes nõudlus kõigepealt koduturul ja hiljem välisturgudel.

Lindt& Sprüngli soovis ettevõtet geograafiliselt laiendada, mille eesmärk oli võtta terve maailma juhtpositsioon esmaklassilise šokolaadi tootmises. Seega võeti ette strateegiline käik ning omandati 1997. aastal šokolaadi tootja „Caffarel“ Itaalias ja 1998. aastal USAs tegutsev “ Ghirardelli Chocolate Company ” , 1997. aastal asutati aga Austraaliasse uus tütarettevõte, võttes sellega üle kogu piirkonna müügitegevus.

Tänaseks tuntakse Lindt & Sprünglit kui esmaklassiliste šokolaadide turuliidrit, kes pakub laia tootevalikut rohkem kui 120 riigis üle maailma. Üle 170aastase ajalooga on Lindt saanud tuntuks kui kõige uuenduslikum ja loovam ettevõte, mis valmistab esmaklassilist šokolaadi oma kaheteistkümnes tootmisüksuses Euroopas ja USAs.

Esmaklassilise Šveitsi šokolaadi valmistamisel on oluline iga pisemgi detail. Lindt Maîtres Chocolatiers, oma ala tõelised meistrid, kes pakuvad Sulle šokolaadi, mis õrnalt sulab Sinu suus ning sujuvalt hellitab Su maitsemeeli.

Lindt’i šokolaadi teeb eriliseks:

  • läbi aegade välja töötatud ja täiustatud retseptid, mida hoitakse veel tänapäevalgi suures saladuses;
  • kõrged nõudmised toorainele – valitakse ja ostetakse vaid parimaid kakaoube regioonidest üle maailma: Kesk- ja Lõuna-Ameerika, Madagaskar ja Ghana;
  • kakaoube röstivad Lindt&Sprüngli Maîtres Chocolatiers ise oma ruumides. Nad on ühed vähesed šokolaadivalmistajad, kes nii teevad, kuid ubade röstimine on väga oluline ning seda tuleb teha teatud viisil, sest ainult siis on võimalik vabastada kakaoubades peituv imeline šokolaadi maitse.
  • Conching – šokolaadi valmistamise protsess, mis kestab tunde, selle käigus avaldub maitse ning areneb välja Lindt’i šokolaadidele omane hõrk aisting. Selle suurepärase protsessi leiutas Rodolphe Lindt 1879.a.
  • Lindt šokolaadid on vaakumpakendatud, et tagada toote omaduste säilimine. (Kui tume šokolaad ei ole vaakumpakendatud, siis tema omadused ei säili ning see šokolaad ei ole enam kvaliteetne!)
D.T.L. kasutab oma veebisaidil küpsiseid. Küpsised on vajalikud meie veebisaidi normaalseks toimimiseks ja kasutajakogemuse hõlbustamiseks. View more
Cookies settings
Nõustun
Privaatsuspoliitika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
AS D.T.L. Consumer Products Eesti AS (edaspidi DTL) on võtnud kohustuse kaitsta oma veebilehekülje külastajate ja veebipoest tellijate privaatsust. Sellest tulenevalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad endas isikuandmete töötlemist DTL poolt, muuhulgas ka isikuandmete töötlemist veebilehel www.dtl.ee. 1. Mõisted 1.1. Isikuandmed – tähendab igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifi-kaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal; 1.2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine 1.3. Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes on esmaseks isikuandmete kogujaks ehk DTL. 1.4. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema juhendi alusel. 1.5. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, amet või organ; 1.6. Isikuandmetega seotud rikkumine – nõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu; 1.7. Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (näiteks füüsilisest isikust klient, veebilehe kasutaja või kliendi kontaktisik). 2. Põhimõtted 2.1. DTL lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest: 2.1.1. seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev; 2.1.2. eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; 2.1.3. võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt; 2.1.4. õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata; 2.1.5. säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse; 2.1.6. usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid. 3. Isikuandmete töötlemise turvalisus 3.1. DTL rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid lähtudes mõistlikkuse printsiibist, mis meetmete rakendamisel võtab arvesse riski suurust. 3.2. DTL on isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks kehtestanud juhised ja protseduurireeglid, mis meetmed hõlmavad informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset ning rakendab asjakohaseid administratiivseid turvameetmeid. 3.3. DTL tagab, et isikuandmetega kokku puutuvad isikud on läbinud asjakohase koolituse ja saanud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks juhendeid. 3.4. DTL võib teatud juhtudel kasutada isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid. DTL tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid meie juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid. 4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus 4.1. DTL töötleb isikuandmeid kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, õigustatud huvi korral või andmesubjekti nõusoleku alusel. 4.2. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks läbiviidav isikuandmete töötlemine toimub sellisel juhul kui DTL on kohustatud isikuandmeid töötlema, sest ettevõttelt nõutakse seda kohalduva seadusega, näiteks töölepingu seadus, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, raamatupidamise seadus, tarbijakaitse seadus vms. 4.3. Õigustatud huvi isikuandmete töötlemise seadusliku alusena tähendab seda, et eelkõige kvaliteetsema teenuse osutamise ning äritegevuse edendamise eesmärgil töötleme andmesubjekti isikuandmeid, pidades silmas andmesubjekti põhiõigusi ja -vabadusi. Isikuandmete töötlemisel õigustatud huvi alusel tagame proportsionaalsuse DTL õigustatud huvi ja andmesubjekti õiguste vahel. 4.4. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel töötleme isikuandmeid vaid andmesubjekti teavitatud nõusolekul konkreetsete eesmärkide ulatuses. Andmesubjekt annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks teavitatud eesmärkideks vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt privaatsustingimustega nõustumisel veebipoes tellimust tehes või kasutaja konto loomisel. 5. Isikuandmete liigid 5.1. isikuandmed: ees- ja perekonnanimi; 5.2. kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress (elukoha aadress); 5.3. kaudselt saadud isikuandmed, mida töötleme lisaks isiku- ja kontaktandmetele: pangakonto number; võrguidentifikaator (kasutajanimi ja salasõna veebipoes); 5.4. internetiandmed: kasutusseansi andmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP aadressid. 6. Isikuandmete töötlemise eesmärgid 6.1. Käesoleva privaatsuspoliitika punktis 5 nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on: 6.1.1. kaubandustegevuse osutamine lähtudes tarbijakaitse seadusest, raamatupidamise seadusest ja muudest õigusaktidest; 6.1.2. ostu-ja müügiarvete töötlemine; 6.1.3. kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine. 7. Isikuandmete säilitamine 7.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, DTL’i õigustatud huvil või kohaldataval õigusel. Andmete säilitamisel lähtutakse järgnevast: 7.1.1. raamatupidamise dokumente tuleb raamatupidamise seaduse alusel säilitada 7 aastat; 7.1.2. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kogutud andmed säilitatakse 5 aastat peale pärast ärisuhte lõppu. 7.2. DTL hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub või säilitustähtaeg on möödunud. 8. Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad 8.1. DTL võib isikuandmeid, piiratud rangelt vajalikkusega eesmärkidest lähtuvalt, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele alljärgnevatel eesmärkidel: 8.1.1. ostu-müügitehingute teostamiseks veebipoes; 8.1.1.1 Isikuandmeid ostu-müügitehingute teostamisel töötleb volitatud töötlejana Maksekeskus AS. Andmeside Ostja ja kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Ostja konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele; 8.1.2. kliendi andmebaasi pidamiseks; 8.1.3. koostööpartneritele kvaliteetsema teenuse osutamiseks klientidele; 8.1.4. postiteenuse osutajad, selleks et tellitud kaup kliendile kätte toimetada; 8.1.5. reklaami- ja turundusteenuse pakkujad, sh sotsiaalmeedia teenuse osutajad, kellele edastame vaid neid andmeid, mis on vajalikud selleks, et teavitada klienti uutest toodetest ja kampaaniatest ning analüüsida klientide käitumist e-poes; 8.1.6. Infotehnoloogilist tuge pakkuvad ettevõtted, selleks et tagada DTL veebipoe ja teiste kasutatavate IT-lahenduste toimimine ning arendamine. 8.2. DTL väljastab vaatamata juurdepääsupiirangule asjakohased isikuandmed otsesest seadusest tuleneva õigus korral (nt kohtueelne menetleja, kohus, järelevalveasutus jms). 9. Andmesubjekti õigused 9.1. Andmesubjektil on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta. Sellisel juhul palume saata kirjalik avaldus või e-kiri oma taotlusega kas juriidilisele aadressile Masti 17, 11911, Tallinn ja/või e-mailile dtl@dtl.ee ; 9.1.1. Kui inimene esitab isikuandmete päringu peab DTL veenduma, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama; 9.2. Andmesubjektil on õigus taotleda oma kliendiandmete kustutamist, näiteks kui neid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui kliendiandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu täitmiseks; 9.3. Andmesubjektil on õigus taotleda oma isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad; 9.4. Andmesubjektil on õigus teha päringuid teda puudutavate isikuandmete kohta, mida ta on DTL’le esitanud; 9.5. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, näiteks ajal, mil DTL hindab kas kliendil on õiguslik alus oma isikuandmete kustutamise nõudmisele; 9.6. Andmesubjektil on õigus saada ise esitatud kliendiandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus). DTL’l puuduvad tehnilised lahendused isikuandmete masinloetaval kujul väljastamiseks või teisele vastutavale töötajale üle kandmiseks. 9.7. Andmesubjektil on õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks; 9.8. Andmesubjektil on õigus esitada kaebusi isikuandmete kasutamise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee), kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel. 10. Küpsised 10.1. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. 10.2. DTL hallatav veebileht www.maitsemaailm.ee kasutab küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks eesmärgiga muuta veebileht veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks. Selleks kasutame rakendusena Google Analytics’i, säilitame teie ostukäru, võimaldame siseneda veebipoodi Facebooki kaudu ning pakume võimalust suhelda meiega Live-chat funktsiooni kaudu. 11. Muudatused privaatsuspoliitikas 11.1. Isikute privaatsus on DTLe oluline, mistõttu DTL ajakohastab vajadusel käesolevat privaatsuspoliitikat. Veebilehtedel on alati avaldatud privaatsuspoliitika kõige ajakohasem versioon.
Save settings
Cookies settings